Kinderen en echtscheiding (KIES)

Wanneer ouders gaan scheiden of net gescheiden zijn, ontstaat voor kinderen een nieuwe situatie. Tijdens de spel- en praatgroep Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES) leren kinderen uit de basisschoolgroepen 4 tot en met 8 met deze nieuwe situatie om te gaan, en de scheiding te verwerken.

Doel

  • Kinderen in een scheidingssituatie een onafhankelijke plek bieden waar ze, niet gehinderd door loyaliteit, hun verhaal kunnen doen.
  • Bieden van (h)erkenning waardoor kinderen het gevoel krijgen dat ze er toe doen.
  • Kinderen bewust maken van de mogelijkheden in de situatie waarin zij leven, voor zover de situatie en de capaciteiten van het kind dat toelaten.
  • Een nieuwe plaats geven aan verborgen verdriet en/of angst van kinderen, waardoor er blokkades kunnen worden voorkomen in de ontwikkeling van het kind.

Werkwijze
Na 1 ouderbijeenkomst krijgt je kind 8 kinderbijeenkomsten met spel, vertellingen, rollenspel, tekenen, andere creatieve middelen en gesprekken. Alles gaat volgens een draaiboek, gebaseerd op een specifieke coaching methode. Deze methode is ontwikkeld door het Expertise Centrum Kind en Scheiding. Je kind krijgt een eigen werkmap in eigen beheer. De spel- en praatgroep eindigt met een ouderbijeenkomst.

Meer informatie

  • Startdata: voor- en najaar
  • Locatie: CJG Spijkenisse, Hoogwerfsingel 2, 3202 SP Spijkenisse
  • Aanmelding kan via de schoolmaatschappelijk werker van je kind. Hij of zij kan je ook meer informatie verstrekken.