De schoolmaatschappelijk werker is altijd dichtbij!

“Als schoolmaatschappelijk werker ben je een belangrijke schakel tussen onderwijs en zorg. We werken op de school zelf; zo dicht mogelijk bij ‘waar het gebeurt’.” Corina van der Wekken, schoolmaatschappelijk werker is samen met haar acht collega’s werkzaam op alle basisscholen in Nissewaard. “We willen dat kinderen zo prettig mogelijk hun schooltijd doorlopen.”

“Kinderen die moeite hebben met een scheiding, leerkrachten die tegen gedragsproblemen in de klas aanlopen, ouders die even helemaal vastlopen … ze kunnen allemaal bij ons terecht.” Corina en haar collega’s geven informatie, advies en kortdurende hulpverlening aan kinderen, ouders en leerkrachten. Ze bieden al jaren ondersteuning op basisscholen en middelbare scholen. Vanaf 2016 zijn ze ook op de peuter- en kinderdagopvang aanwezig.

Laagdrempelige ondersteuning
Corina merkt dat leerkrachten en ouders haar inmiddels goed weten te vinden. “Een leerkracht ziet bijvoorbeeld in de klas een kind steeds stiller worden, de schoolresultaten lopen achteruit. Na een gesprek met de ouders kloppen ze samen bij me aan. Meestal kan ik met een aantal gesprekken de ouders, leerkrachten en kinderen op weg helpen. Met een paar tips en handvatten krijgen ze zelf weer alles op de rit.” Dat vindt Corina heel belangrijk in haar werk. “Wij kunnen laagdrempelige ondersteuning bieden zodat verdere hulpverlening vaak niet nodig is.”

Snel schakelen
Mocht het wél nodig zijn, dan weet Corina eenvoudig passende hulpverlening te vinden. “Uiteraard overleggen we hierover eerst met de ouders. Met hun toestemming nemen we bijvoorbeeld contact op met het opvoedbureau voor specifieke opvoedvragen. Vermoeden we dat er echt meer aan de hand is, dan kunnen we snel schakelen met onder meer het jeugdondersteuningsteam (JOT). Zelf zijn we vertegenwoordigd in het JOT, dus we weten goed wie in welke situatie de beste ondersteuning kan bieden. Ook werken we regelmatig samen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.”

Veranderingen onderwijs
Naast deze persoonlijk ondersteuning kan de schoolmaatschappelijk werker voorlichting geven of workshops organiseren voor ouders en leerkrachten. Soms ook voor een kleine groep kinderen met bijvoorbeeld een weerbaarheidsvraag. Corina: “In het onderwijs is de laatste jaren veel veranderd. Passend onderwijs voor elke leerling, samen naar school … Als schoolmaatschappelijk werker kun je leerkrachten coachen hoe ze het best kunnen omgaan met deze nieuwe situatie. En natuurlijk geven we ook ouders advies hierover.”

Vragen?
De schoolmaatschappelijk werker vind je op de school van je kind. Loop gerust binnen. Of neem contact op met Kwadraad, de organisatie waar schoolmaatschappelijk werk deel van uitmaakt, via telefoonnummer 088-90 04 000. Natuurlijk kun je voor vragen over opvoeden en opgroeien ook bellen met 0181-23 71 00.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.