De zorg verandert

Zoals je op de televisie en radio hebt kunnen horen verandert de zorg in 2015. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is geregeld in de Jeugdwet.

Wat verandert er per 1 januari 2015
Nog niet zo veel. De gemeenten hebben vooral afspraken gemaakt om te zorgen dat kinderen en hun ouders die hulp ontvangen, ook in 2015 hulp blijven ontvangen. Bureau Jeugdzorg (BJZ) en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) houden per 1 januari 2015 op te bestaan als toegangspoort voor de jeugdhulp. De gemeente Nissewaard neemt deze functie over in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG werken deskundigen samen in 4 jeugdondersteuningsteams (JOT). Deze teams kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing voor jouw vragen of problemen met jouw kind(eren). Ook kunnen zij je begeleiden naar hulp die niet beschikbaar is via het CJG.

Om welke hulp gaat het?

  1. jeugd- en opvoedhulp;
  2. geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd;
  3. hulp aan jeugd met een beperking en hun ouders;
  4. uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen.

Loopt mijn hulp door?
Je hebt op 31 december 2014 een indicatie van BJZ of CIZ of je maakt gebruik van jeugdhulp? Dan houd je recht op deze jeugdhulp. Dat is bij wet geregeld. Het gaat om dezelfde jeugdhulp die je nu krijgt, indien mogelijk bij dezelfde hulpverlener. Bij de indicatiestelling en aanvraag van jeugdhulp had je tot nu toe te maken met het CIZ of BJZ. De indicaties die het CIZ en BJZ voor 2015 hebben afgegeven, blijven geldig tot de einddatum of uiterlijk 31 december 2015.

Heb je nog vragen?
Wil je weten wat deze veranderingen verder voor jou of je kind betekenen, kijk dan op de informatiepagina van het rijk www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd. Of kom langs op het CJG, de balie is op werkdagen bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur. Mailen kan natuurlijk ook via ons contactformulier of bellen via 010 – 44 44 642.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.