Ontmoet ons netwerk

Wij staan voor je klaar!

Door krachten te bundelen bereik je meer. Daarom wordt in CJG Nissewaard samengewerkt met verschillende organisaties. Het is een netwerkorganisatie waarin naast de gemeente Nissewaard verbonden zijn:

FlexusJeugdplein

In Nissewaard biedt FlexusJeugdplein schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinscoaching, ouderschapsbemiddeling na scheiding, ambulante woonbegeleiding, vrouwenopvang, kortdurende opvang in een uitwijkhuis en pleegzorg. Kijk voor meer informatie op de website van FlexusJeugdplein.

Groos Mentaal Beter Jong

Groos Mentaal Beter Jong is een kinder- en jeugdpraktijk die gespecialiseerd is in (snel)diagnostiek en behandeling bij gedragsproblemen, ontwikkelingsproblematiek en leerproblemen. Samen met het kind, het gezin en andere betrokkenen zorgen wij voor ambulante zorg op maat. We bieden kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg, die snel, dichtbij en doeltreffend ingezet wordt. Kijk voor meer informatie op de website.

Kwadraad

Heb je steeds geld tekort aan het einde van de maand? Ben je een dierbare verloren? Weet je niet meer hoe je de dag door komt? Of wil je je partnerrelatie verbeteren? Je kunt direct aan de slag met het vinden van jouw antwoorden bij vragen op het gebied van gezin en opvoeding, geld en werk, relatie en huwelijk, ruzie en geweld, verlies en rouw bij Kwadraad. Kijk ook op de website.

MEE

MEE is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of een ontwikkelingsachterstand. Een MEE-consulent ondersteunt jou en de mensen om je heen bij je vragen, en het zoeken naar oplossingen voor nu en in de toekomst. Kijk voor meer informatie op de website.

CJG RIjnmond

Heb je een vraag – groot of klein – over opvoeden, lichamelijke ontwikkeling of gezondheid? Dan ben je bij de jeugdgezondheidszorg binnen het CJG aan het juiste adres. De professionals van CJG Rijnmond volgen de ontwikkeling van ieder kind in de gemeente Nissewaard, vanaf de geboorte tot het jaar waarin het 18 wordt. Ook voeren zij het Rijksvaccinatieprogramma uit.

Pameijer

Kinderen en jongeren horen op te groeien in een gezin. Daar maakt Pameijer zich sterk voor. Pameijer behandelt en ondersteunt kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen.  Zowel thuis als op de dagbehandeling. Zodat kinderen en jongeren zich beter kunnen ontwikkelen. En Pameijer biedt respijtzorg: een plek voor kinderen en jongeren om tijdelijk te wonen of logeren. Kijk voor meer informatie op de website.

Stek Jeugdhulp

Stek Jeugdhulp biedt jeugd- en opvoedhulp op diverse locaties in de regio Rotterdam Rijnmond. Stek Jeugdhulp werkt samen met kinderen, jongeren en hun ouders aan het oplossen van hun problemen bij opgroeien en opvoeden.

We bieden hulp op maat. Dit doen we in gezinnen thuis, in de kinderopvang, op school en in kleinschalige voorzieningen met diverse vormen van begeleiding & training, dagbehandeling en 24 uurs zorg. Met enthousiaste en betrokken medewerkers die graag het verschil maken. Voor meer informatie, kijk op de website.

Lucertis

Lucertis is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij behandelen psychische en psychiatrische stoornissen bij baby’s, peuters, pubers en jongvolwassenen en bieden ook gezinsbegeleiding. Kinderen en jongeren kunnen via de volgende manieren hulp van ons krijgen:

  • Wijkteams (consultatie en behandeling)
  • Ambulante behandeling
  • Dagbehandeling
  • Klinische behandeling (complexe psychiatrische problematiek in combinatie met ernstige gedragsproblemen)
  • E-health (online hulp)
  • FACT-jeugdzorg en andere outreachende zorg

Voor meer informatie: www.lucertis.nl, 088 – 358 88 88.