Wat doet het CJG

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Daarom zet jij je als ouder of verzorger elke dag in voor een goede opvoeding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt je daarbij. Door bijvoorbeeld te kijken of kinderen goed groeien en door hen te vaccineren. Maar ook door je te adviseren en te begeleiden als je daar behoefte aan hebt. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht met al hun vragen over opgroeien.

Vaccinaties

Alle kinderen in Nederland krijgen de mogelijkheid om gevaccineerd te worden tegen 12 ziekten dankzij het Rijksvaccinatieprogramma. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert en roept kinderen op. In de regio Rotterdam-Rijnmond voert het Centrum voor Jeugd en Gezin het Rijksvaccinatieprogramma uit.

De ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt, vormden vroeger een groot probleem voor de volksgezondheid. Maar sinds ruim 50 jaar geleden het programma is ingevoerd zijn veel van die ziekten helemaal of bijna verdwenen. Daardoor vergeten we bijna hoe ernstig ze zijn en hoeveel leed vaccinatie voorkomt. Voor de meeste ziekten is meer dan één prik nodig om genoeg beschermd te zijn.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin vindt het belangrijk om kinderen te laten vaccineren, maar deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is niet verplicht. We nodigen ouders uit om hun kinderen te laten inenten. Meer dan 95% van de ouders laat hun kind inenten.

Ouders hoeven niets te betalen voor vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De enige voorwaarde is dat we de vaccinaties uitvoeren met de officiële vaccins. Als u meer wilt weten over het rijksvaccinatieprogramma, kijk dan op de website van het RIVM .

12

ziekten

95

% is beschermd

50

jaar RVP

Opvoedondersteuning

Ieder heeft zijn eigen manier van opvoeden en daar horen allerlei verschillende opvoedvragen bij. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan je daarmee helpen. Dit gaat verder dan alleen vragen beantwoorden, je kunt ook cursussen  volgen. We hebben een groot aanbod cursussen voor elke leeftijdsgroep. Zo ontmoet je andere ouders leer je van elkaar maar ook van een professionals van het CJG.

Consultatiebureau

Vanaf de geboorte tot het vierde levensjaar van je kind nodigen we jou en je kind uit op het consultatiebureau. Hier neemt de een jeugdarts of jeugdverpleegkundige de tijd om naar de ontwikkeling en gezondheid van je kind te kijken. Soms worden er vaccinaties gegeven, ook heb je de gelegenheid om allerlei opvoedvragen te stellen.

Monitoren gezondheid

Wanneer je een afspraak bij het consultatiebureau hebt wordt je kind gewogen en gemeten. Maar ook na het vierde levensjaar komt je kind het Centrum voor Jeugd en Gezin vaak tegen. Een jeugdverpleegkundige komt op school voor groepsvoorlichtingen en individuele gesprekken. Tijdens die gesprekken kunnen jij en je kind vragen stellen en blijven we de gezondheid van je kind monitoren.