Veranderingen in de jeugdhulp: meer samenwerking

Je heb er niet veel van gemerkt, maar het afgelopen jaar is er veel veranderd in de jeugdhulp. De gemeente kreeg er veel taken bij en om deze goed uit te voeren, is samenwerking het sleutelwoord. Daarom is de netwerkorganisatie CJG Nissewaard gevormd. Hierin bundelen verschillende partijen de krachten. Van jeugdartsen en -verpleegkundigen tot schoolmaatschappelijk werkers en gezinscoaches. Er is bovendien samenwerking met bijvoorbeeld scholen en jongerenwerk. Waarom is dat zo handig? Dat leggen beleidsregisseur Marian Jacobs en teamcoördinator Annelies Zappey graag uit.

Eén aanspreekpunt
“De netwerkorganisatie CJG Nissewaard helpt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Met preventie en lichte ondersteuning proberen we zwaardere jeugdhulp te voorkomen. Het is belangrijk dat we er op tijd bij zijn en daarvoor werken we veel samen”, vertelt Marian. Om iedereen goed te kunnen helpen, is een gestroomlijnde organisatie belangrijk. “Alle vragen over jeugd komen voortaan binnen op één centrale plek”, vertelt Marian. “Het Centrum voor Jeugd en Gezin is het eerste aanspreekpunt. Mensen kunnen hier terecht met vragen over borstvoeding en dwarse pubers, maar ook wanneer het vastloopt in hun gezin. Medewerkers van het CJG kijken of ze zelf de vraag kunnen oppakken of dat er expertise van een netwerkpartner nodig is. Ouders worden dan direct doorverbonden, bijvoorbeeld met een jeugdondersteuningsteam.” Deze manier van werken is lekker overzichtelijk: ouders hoeven minder zelf uit te zoeken. En met drie locaties in Spijkenisse, één in Zuidland en één in Heenvliet, is er altijd een Centrum voor Jeugd en Gezin in de buurt.

Veel deskundigheid, weinig nieuwe gezichten
Het principe ‘één aanspreekpunt’ wordt ook verder in de netwerkorganisatie gebruikt. “Bijvoorbeeld bij de jeugdondersteuningsteams of JOT’s die Marian net noemde”, weet Annelies. “Hier gaan we uit van één coach per gezin. Omdat gezinscoaches uit allerlei disciplines onderling goed samenwerken, profiteert een gezin via één contactpersoon van verschillende soorten deskundigheid. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoedondersteuning, psychische problematiek én maatschappelijk werk. Uitwisseling van kennis en gegevens gebeurt uiteraard met toestemming van ouders,” vertelt Annelies. De JOT’s werken daarnaast ook veel samen met netwerken in hun eigen gebied, zoals een gezondheidscentrum. Annelies: “Zo blijven de lijnen kort en is er optimaal gebruik van de voorzieningen.”

Eigen kracht van het gezin
Samenwerking tussen de netwerkpartners is fijn en belangrijk, maar even belangrijk is de samenwerking met een gezin zélf. Marian: “Als ouders of jongeren bij ons aankloppen, is hun eigen rol natuurlijk groot. Waar hebben zij behoefte aan? Wat hebben zij zelf al gedaan en wat kunnen ze nog proberen? Met het antwoord op die vragen, kunnen wij hulp bieden die goed aansluit.” Ook een belangrijke vraag: Welke andere mensen zijn er? Willen vrienden, familieleden of buren misschien iets doen? Marian: “Als dat niet zo is, helpen wij graag het netwerk van ouders uit te breiden. Bijvoorbeeld met speciale peuterochtenden. Ouders kunnen hier opvoedtips en -verhalen uitwisselen, onder leiding van een jeugdverpleegkundige.” Contacten die zo ontstaan, zijn ook handig in de toekomst. Marian: “Zo ontwikkelt een gezin meer mogelijkheden om problemen zelf het hoofd te bieden. Een belangrijke rol van de jeugdhulp is dan ook: de eigen kracht van ouders versterken.”

Meer weten?
De komende tijd lees je wat CJG Nissewaard nog meer voor ouders, kinderen, jongeren en ook docenten kan betekenen. Nu al vragen? Bel 0181-23 71 00.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.